بااشتراک در خبر نامه سایت هیئت دو و میدانی استان آذربایجان غربی از آخرین خبرهای دو و میدانی مطلع شوید. توضیح : کسانیکه قبلاٌ در سایت عضو شده اند نیازی به عضویت مجدد ندارند.

بنظر شما برگزاری کدامیک از دوره های آموزشی در سال 1396در اولویت می باشد؟

دوره مربیگری درجه دو پرش ها - %29
دوره مربیگری درجه 2 پرتاب ها - %14
دوره داوری درجه ۳ دو و میدانی - %23
دوره مربیگری درجه ۳ دو و میدانی - %34

به نظر شما برگزاری کدامیک از دوره های مربیگری ضروری است.

مربیگری درجه 2 دو های سرعت - %66
مربیگری درجه 2 پرش ها - %21
مربیگری درجه 2 پرتاب ها - %13

بنظر شما هیئت دو و میدانی استان در کدامیک از موارد زیر در سال 1393 موفق تر بود

برگزاری مسابقات بانوان - %20
برگزاری مسابقات آقایان - %15
دو های استقامت ونیمه استقامت - %16
دو های سرعت - %9
پرتاب ها - %7
اعزام به مسابقات کشوری - %13
پرش ها - %5
استعدادیابی - %15

به کدامیک از رشته های دو و میدانی علاقمندید.

دو های سرعتی - %39
دو های نیمه استقامتی - %16
دو های استقامتی - %28
پرش ها - %6
پرتاب ها - %10