عید سعید فطر بر تمامی مسلمان جهان مبارک باد.

حسن مهرانگیز مهرانگیز

حسن مهرانگیز

کسب مقام سوم تیمی دو وصحرا نوردی به همراه آقایان حسین فهیمی ، امیر عبدی و محمد جعفر نژاد در سال 1374 در بندرعباس ( مقام های انفرادی : حسین فهیمی - هفتم امیر عبدی نهم ، حسن مهرانگیز دهم و محمد جعفر نژاد بیست و پنجم

کسب مقام دوم دو پیشکسوتان در سال 1391 - اردبیل