بااشتراک در خبر نامه سایت هیئت دو و میدانی استان آذربایجان غربی از آخرین خبرهای دو و میدانی مطلع شوید. توضیح : کسانیکه قبلاٌ در سایت عضو شده اند نیازی به عضویت مجدد ندارند.

قربان صلاحی پرتاب چکش

قربان صلاحی

قهرمان پرتاب چکش استان وایران ونایب قهرمان غرب آسیا