کاربر گرامی با ارائه نقطه نظرات خود هیئت دو و میدانی آذربایجان غربی را در جهت ارتقاء کمی وکیفی دو و میدانی استان یاری فرمایید. باتشکر روابط عمومی

رقابت نونهالان، نوجوانان وجوانان در مسابقات دو و میدانی انتخابی استان آذربایجان غربی استان

رقابت نونهالان، نوجوانان وجوانان در مسابقات دو و میدانی انتخابی استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی هیئت دو و میدانی استان آذربایجان غربی ، مسابقات انتخابی دو و میدانی نونهالان، نوجوانان وجوانان پسر روز جمعه مورخ 31 خردادمال سال 1398 با حضور 75 نفر ورزشکار از شهرستان های ارومیه ، بوکان ، پیرانشهر ، نقده ، پلدشت ، شوط ، چالدران ، قوشچی ومحمد یار در سالن اختصاصی دو و میدانی شهید مهدی امینی مجموعه ورزشی شهید باکری ارومیه برگزار و نتایج بشرح ذیل اعلام گردید.

رده سنی نونهالان :

ماده 60 متر :

رضا محمدی از شهرستان ارومیه بازمان 7:65 ثانیه قهرمان شد.

شایان یزدان مهر از شهرستان بوکان بازمان 8:03 ثانیه به نایب قهرمانی رسید.

ابوالفضل رحیم زاده از شهرستان پلدشت در جایگاه سوم ایستاد.

ماده 200 متر :

شایان دنیر از شهرستان ارومیه بازمان 24:90 ثانیه نشان طلا را تصاحب کرد.

سید رضا موسوی از شهرستان ارومیه بازمان 29:20 ثانیه به نشان نقره دست یافت.

آتیلا یعقوب زاده از شهرستان چالدران بازمان 30:25 ثانیه به مدال برنز بسنده کرد.

ماده 400 متر :

مهدی ابوذری از شهرستان چالدران بازمان 1:05:48 دقیقه بعنوان قهرمانی رسید.

مبین غیبی از شهرستان ارومیه بازمان 1:20:60 دقیقه نایب قهرمان شد.

ماده 800 متر :

رضا عباسی از شهرستان ارومیه بازمان 2:39:90 دقیقه برسکوی نخست ایستاد.

علی اکبر عالیشانی از محمد یار بازمان 2:41:69 دقیقه دوم شد.

محمد مهدی بخشی از شهرستان ارومیه بازمان 2:44:28 دقیقه در جایگاه سوم ایستاد.

ماده 1500 متر :

حسین قوتازی از شهرستان ارومیه بازمان 5:01 دقیقه به مدال طلا رسید.

افشین دنیراز شهرستان ارومیه بازمان 5:05 دقیقه مدال نقره را تصاحب کرد.

امیر حسین راستگو از شهرستان ارومیه بازمان 5:37:15 دقیقه به مدال برنز بسنده کرد.

ماده 3000 متر :

پویا احمدی تنها شرکت کننده در این ماده بازمان 10:55:38 دقیقه از خط پایان گذشت.

پرش طول:

شایان یزدان مهر از شهرستان بوکان با پرشی به میزان 4 متر و75 سانتی متر به مقام قهرمانی رسید.

محمد امین امین خواه از شهرستان ارومیه با پرشی به میزان 4 متر و18 سانتی متر نایب قهرمان شد.

مهدی محرم پور از شهرستان شوط با پرشی معادل 4 متر و2 سانتی متر به مدال برنز بسنده کرد.

ماده پرتاب چکش :

امیر حسین حمیدی از شهرستان ارومیه با پرتاب چکش به میزان 33 متر و99 سانتی متر مدال طلا را به چنگ آورد.

مهدی هفت چشمه از شهرستان ارومیه با پرتاب چکش به مسافت 31 متر 77 سانتی متر صاحب گردن آویز نقره شد.

علی سروری از شهرستان ارومیه با پرتابی به میزان 26 متر و 89 سانتی متر به مدال برنز رسید.

ماده پرتاب دیسک :

مهدی فهیمی از شهرستان ارومیه با پرتاب دیسک به مسافت 22 متر و5 سانتی متر در جایگاه نخست ایستاد.

احسان گلیکانلو از شهرستان شوط با پرتابی به میزان 16 متر و83 سانتی متر دوم شد.

ماده پرتاب وزنه :

آریا ثابتی از شهرستان شوط با پرتابی معادل 9 متر و53 سانتی متر بعنوان قهرمانی دست یافت.

محمد حسین فرهادی از شهرستان نقده با پرتابی به میزان 8 متر نایب قهرمان شد.

سجاد شجاعی با پرتاب وزنه به مسافت 7 متر و47 سانتی متر سوم شد.

رده سنی نوجوانان :

ماده 60 متر :

در این ماده رضا قاسمیان از شهرستان ارومیه با زمان 8:25 ثانیه از خط پایان گذشت.

ماده 200 متر :

امیر رضا صیادی از شهرستان ارومیه با زمان 24:22 ثانیه قهرمانی را بدست آورد.

سینا علیزاده از شهرستان ارومیه بازمان 25:20 ثانیه نایب قهرمان شد.

علیرضا اسلام دوست از شهرستان ارومیه بازمان 26:45 ثانیه در سکوی سومی قرارگرفت.

ماده 800 متر:

علی امجدی از قوشچی بازمان 2:20:11 دقیقه در جایگاه نخست ایستاد.

حسین مقدم از شهرستان ارومیه بازمان 3:09:69 دقیقه صاحب نشان نقره شد.

امیر حسین محمد نژاد از شهرستان چالدران بازمان 3:12:43 دقیقه سوم شد.

ماده 1500 متر :

میلاد هنرنمایی از شهرستان ارومیه بازمان 5:40:36 دقیقه از خط پایان گذشت. سایر نفرات حاضر دراین ماده انصراف دادند.

ماده 3000 متر :

محمد علیزاده از شهرستان ارومیه بازمان 10:36 دقیقه قهرمان شد.

سپهر کچلانلو از شهرستان چالدران بازمان 14:03 دقیقه نایب قهرمان شد. نفر سوم حاضردر این ماده ازادامه مسیر منصرف شد.

ماده پرش طول:

میلاد مصطفی پور از شهرستان پیرانشهر با پرشی به میزان 5 متر و05 سانتی متر اول شد.

سیاوش عبدی نژاد از شهرستان نقده با پرشی معادل 4 متر و76 سانتی متر دوم شد.

ماده پرتاب وزنه :

مبین صابر نیا از شهرستان نقده با پرتاب وزنه به مسافت 9 متر و68 سانتی متر در سکوی اول ایستاد.

سیاوش عبدی نژاد از شهرستان نقده با پرتابی به میزان 9متر و66 سانتی متر دوم شد.

کامران قنبری از شهرستان نقده با پرتابی معادل 9 متر و 16 سانتی متر در سکوی سوم قرارگرفت.

ماده پرتاب چکش :

سهند نوری از شهرستان ارومیه با پرتاب چکش به مسافت 66 متر و28 سانتی متر قهرمان شد. لازم به ذکراست وی در مسابقات قهرمانی آسیا در هنک کنگ مه در اسفند ماه برگزار گردید با پرتاب چکش به مسافت65 متر و 85 سانتی متر به مدال برنز این مسابقات دست یافته بود.

ساسان عظیما از شهرستان ارومیه با پرتابی به میزان 42 متر و20 سانتی متر نایب قهرمان شد.

مبین کوثری از شهرستان ارومیه باپرتابی به میزان 37 متر و21 سانتی متر سوم شد.

رده سنی جوانان :

ماده 200 متر :

عباس حسین زاده از شهرستان پلدشت بازمان 25:75 ثانیه به نشان طلا دست یافت.

حسن بهمنی نیا از شهرستان ارومیه بازمان 25:75 ثانیه صاحب گردن آویز نقره شد.

فردین خورشیدی از شهرستان چالدران بازمان 27:32 ثانیه به مدال برنز بسنده کرد.

ماده 400 متر :

رامین احمدی از شهرستان ارومیه بازمان 1:03:0 دقیقه در جایگاه نخست ایستاد.

افشین احمدی از محمد یار بازمان 1:04:63 دقیقه دوم شد.

ماده 3000متر :

آزاد بروکی از شهرستان چالدران بازمان 11:11:00 دقیقه قهرمان شد.

حسین علی نژاد از شهرستان بوکان بازمان 11:30:09 دقیقه بر سکوی دومی ایستاد.

هاوری نعمتی از شهرستان بوکان بازمان 12:49:00 به نشان برنز دست یافت.

ماده پرتاب وزنه :

محمد حمیدی از شهرستان ارومیه با پرتاب معادل 9 متر و89 سانتی متر اول شد.

محمد حسین اکبری از شهرستان نقده با پرتاب یه میزان 9 متر و81 سانتی متر به نشان نقره رسید.

ساسان رشیدی از شهرستان پلدشت با پرتاب معادل 7 متر و81 سانتی متر به مقام سومی بسنده کرد.

ماده پرش طول:

محمد محمدی از شهرستان ارومیه با پرشی به میزان 5 متر 91 سانتی متر قهرمان شدو

علی پور حاجی از شهرستان ارومیه با پرشی بطول 5 متر و53 سانتی متر دوم شد.

ماده پرش ارتفاع:

علی پور حاجی از شهرستان ارومیه با عبور از ارتفاع 1 متر و 86 سانتی متر به میزان یک سانتی متر رکورد خود را ارتقاء داد. وی سال قیل به مدال برنز این ماده در مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان دست یافته بود.

در حاشیه این مسابقات به در خواست والدین ورزشکاران حاضر در این مسابقات وموافقت ریاست محترم هیئت دو و میدانی استان مسابقه ای بین خردسالان حاضر در سالن به مسافت 1000 متر برگزار شد که نتایج زیر بدست آمد.

مهدی شیر مرد بازمان 4:09:45 دقیقه به مقام اول نایل آمد.

هادی انتصاری بازمان 4:12:53 دقیقه نایب قهرمان شد.

فرزاد سلیمان زاده بازمان 4:25:59 دقیقه برسکوی سوم ایستاد.

در پایان این مسابقات به نفرات برتر حکم ومدال قهرمانی از سوی هیئت دو و میدانی استان اهداء شد.

لازم به ذکراست نفرات برتر این مسابقات با توجه به رکوردهای کسب شده وسهمیه اعلامی از سوی فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران و با نظر کمیته فنی به مسابقات قهرمانی کشور نونهالان، نوجوانان وجوانان اعزام خواهند شد.

در وارد کردن عبارت امنیتی حروف کوچک و بزرگ اهمیتی ندارد

در حال ارسال پیام،لطفا صبر نمایید ...

پیام شما با موفقیت ارسال شد