زمان برگزاری مسابقات دو و میدانی انتخابی نونهالان ، نوجوانان وجوانان اعلام شد. استان

زمان برگزاری مسابقات دو و میدانی انتخابی نونهالان ، نوجوانان وجوانان اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی هیئت دو و میدانی استان آذربایجان غربی ، کمیته برگزاری مسابقات هیئت دو و میدانی استان مسابقات دو و میدانی انتخابی  نونهالان، نوجوانان وجوانان دختر وپسر را برگزار می کند.

  این مسابقات در دو بخش دختران وپسران به میزبانی ارومیه ودر سه رده سنی نونهالان ، نوجوانان وجوانان جهت شناخت نفرات برتر برای اعزام به مسابقات منطقه ای وکشوری روزهای پنج شنبه وجمعه مورخ 23 و24 خردادماه در سالن شهید امینی ارومیه برگزار خواهد شد.

به نفرات اول تا سوم حکم و مدال قهرمانی از سوی هیئت دو و میدانی استان اهداء خواهد شد.

لازم به ذکراست نفرات برتر با نظر کمیته فنی وبراساس رکوردهای کسب شده وسهمیه اعلامی از سوی فدراسیون به مسابقات اعزام خواهند شد.

شرایط مسابقه :

-داشتن بیمه ورزشی معتبر سال 1398

- همراه داشتن شناسنامه ورزشکار و ولی ورزشکار الزامیست.

- همراه داشتن کفش ولباس ورزشی مناسب

- تعدادنفرات هر رده سنی ( نونهالان، نوجوانان وجوانان )در هردو بخش دختران وپسران 4 نفر و با یک نفر سرپرست یا مربی جمعاً 13 نفر خواهد بود.

-رده سنی نونهالان: متولدین 1382/10/11 لغایت 1384/12/29

- رده سنی نوجوانان : متولدین 1380/10/11 لغایت 1382/10/10

- رده سنی جوانان : متولدین 1378/10/11 لغایت 1381/10/10

-مواد مسابقه برای دختران در هر سه رده سنی : دو 60 متر ، دو 400 متر ، دو 800 متر ، دو 1500 متر ، پرش طول، پرش ارتفاع ، پرش سه گام ، پرتاب وزنه ، پرتاب دیسک و پرتاب چکش

-مواد مسابقه برای پسران : دو 60 متر ، دو 400 متر ، دو 800 متر ، دو 1500 متر ، دو 3000 متر ، پرش طول، پرش ارتفاع ، پرش سه گام ، پرتاب وزنه ، پرتاب دیسک و پرتاب چکش

توضیح: هر ورزشکار فقط در یک ماده می تواند شرکت کند.

-همراه داشتن معرفی نامه از اداره ورزش وجوانان شهرستان مربوطه الزامیست.

-از پذیرش نفرات اضافی جداً خودداری خواهد شد.

-هزینه ایاب و ذهاب بعهده هیئت اعزام کننده بوده و تغذیه واسکان بعهده هیئت دو و میدانی استان می باشد.

خیلی مهم: آخرین مهلت اعلام اسامی برابر جدول زیر آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/03/20 بوده ودر روز مسابقه هیچ ورزشکاری خارج از لیست اعلامی از سوی اداره ورزش وجوانان شهرستان پذیرش نخواهد شد.

زمان ورود دختران: بعداز ظهر روز چهارشنبه مورخ 1398/03/22 و خروج بعداز ظهر روز پنج شنبه مورخ 1398/03/23 خواهد بود .

زمان ورود پسران : بعداز ظهر روز پنج شنبه مورخ 1398/03/23 و خروج بعد از ظهر روز جمعه مورخ 1398/03/24 خواهد بود.

زمان برگزاری مسابقه : ساعت 10:30 صبح روز پنج شنبه 23 خرداد ماه برای دختران و روز جمعه 24 خرداد ماه برای پسران خواهد بود.

در وارد کردن عبارت امنیتی حروف کوچک و بزرگ اهمیتی ندارد

در حال ارسال پیام،لطفا صبر نمایید ...

پیام شما با موفقیت ارسال شد