هیئت دو و میدانی شهرستان ارومیه برگزار می کند. اروميه

هیئت دو و میدانی شهرستان ارومیه برگزار می کند.

برگزاری مسابقات دانش آموزی توسط هیئت دو و میدانی شهرستان ارومیه

به گزارش روابط عمومی هیئت دو و میدانی شهرستان ارومیه ، مسابقات دو و میدانی دانش آموزان به همت هیئت دو و میدانی شهرستان ارومیه وبا همکاری مدیریت های آموزش وپرورش نواحی شهرستان ارومیه در دو بخش پسران ودختران برگزار خواهد شد.

شرایط عمومی مسابقه:

1- هرمدرسه می تواند باچهار ورزشکار ویک نفر مربی یاسرپرست در این مسابقات شرکت نمایند

2- ورزشکاران باید ساعت 08:30 صبح در محل مسابقه حضور داشته باشند.

--جهت کسب اطلاعات بیشتر با آقای حسن مهرانگیز به شماره 09036951404 در بخش پسران وخانم نجف دیزجی به شماره 09354413564 در بخش دختران تماس حاصل نمایند.

بخش پسران :

این مسابقات با حضور دانش آموزان مقاطع تحصیلی هفتم ، هشتم .نهم (دوره اول متوسطه )ودر ماده های 60 متر ، 400 متر ، 1500 متر وپرش طول راس ساعت 09:00 صبح روز شنبه مورخ 1396/12/12  در سالن دو و میدانی شهید امینی مجموعه ورزشی شهید باکری واقع در بلوار استاد شهریار (جاده انهر)برگزار خواهد شد.

بخش دختران :

این مسابقات با حضور دانش آموزان مقاطع تحصیلی هفتم ، هشتم .نهم (دوره اول متوسطه ) ودر ماده های 60 متر ، 400 متر ، 1500 متر وپرش طول راس ساعت 09:00 صبح روزدوشنبه مورخ 1396/12/14  در سالن دو و میدانی شهید امینی مجموعه ورزشی شهید باکری واقع در بلوار استاد شهریار (جاده انهر)برگزار خواهد شد.

در وارد کردن عبارت امنیتی حروف کوچک و بزرگ اهمیتی ندارد

در حال ارسال پیام،لطفا صبر نمایید ...

پیام شما با موفقیت ارسال شد