شرکت تیم دو ومیدانی شهرداری ارومیه در مسابقات دو صحرا نوردی کشور استان

شرکت تیم دو ومیدانی شهرداری ارومیه در مسابقات دو صحرا نوردی کشور

تیم دو ومیدانی شهرداری ارومیه متشکل از آقایان محمد جعفرنژاد - میلاد بابایی - علی اکبر غفاری وامید ولی کرده به سرپرستی ومربیگری آقای حمید هفت چشمه( دبیر هیئت دو ومیدانی استان) به مسابقات دو صحرا نوردی ...

ادامه خبر

شرکت تیم دو ومیدانی شهرداری ارومیه در مسابقات دو صحرا نوردی کشور استان

شرکت تیم دو ومیدانی شهرداری ارومیه در مسابقات دو صحرا نوردی کشور

تیم دو ومیدانی شهرداری ارومیه متشکل از آقایان محمد جعفرنژاد - میلاد بابایی - علی اکبر غفاری وامید ولی کرده به سرپرستی ومربیگری آقای حمید هفت چشمه( دبیر هیئت دو ومیدانی استان) به مسابقات دو صحرا نوردی ...

ادامه خبر

کسب مقام اول پرتاب چکش توسط کاوه موسوی استان

کسب مقام اول پرتاب چکش توسط کاوه موسوی

کاوه موسوی در مسابقات پرتاب چکش باشگاه های کشور که که عضویت باشگاه پیکان تهران را داشت با پرتاب ۷۰ متر و۵۴ ساتتی متر به مقام اول دست یافت.

ادامه خبر

شرکت تیم دو ومیدانی جوانان استان درمسابقات قهرمانی کشوری استان

شرکت تیم دو ومیدانی جوانان استان درمسابقات قهرمانی کشوری

تیم دو ومیدانی جوانان استان با ۵ ورزشکار ومربی وسرپرست درمسابقات قهرمانی کشور که در تاریخ ۱۴ و۱۵ شهریور ماه در تهران برگزار گردید.به عناوین زیر دست یافتند.  ۱- آقای میلاد بابایی در رشته ۵۰۰۰ متر با ...

ادامه خبر

انتخاب آقای حسین فهیمی به عنوان رییس هیئت دو ومیدانی استان آذربایجان غربی استان

انتخاب آقای حسین فهیمی به عنوان رییس هیئت دو ومیدانی استان آذربایجان غربی

دراین جلسه علی خلیلی با تاکید بر لزوم گسترش ورزش دو و میدانی افزود: در حال حاضر تعداد ورزشکاران ساماندهی شده استان 371 نفر می باشد که این میزان باید افزایش یابد. وی ادامه داد: اجرای طرح استعدادیابی ...

ادامه خبر