5 راه برای اجتناب کردن از آسیب دیدگی در دویدن

5 راه برای اجتناب کردن از آسیب دیدگی در دویدن

آسیب دیدگی همیشه در کمین افرادی است که بدون دقت و تمرکز تمرین می کنند از این ورزش به عنوان ورزش سرد یاد  می شود. آگاه بودن نسبت به آسیب دیدگی های احتمالی در این ورزش بسیار ضروری و مبرم می باشد از نکات ...

ادامه مطلب