فاطمه مهرآور نایب قهرمان پرتاب چکش نوجوانان کشور94 پرتاب چکش

فاطمه مهرآور نایب قهرمان پرتاب چکش نوجوانان کشور94

فاطمه مهر آور یک دیگر از امید های کسب مدال در مسابات کشوری وحتی آسیایی می باشد که با تلاشی که زیر نظر مربیان خود انجام می دهد آینده روشنی را باری پرتاب چکش بانوان استان ترسیم می کند. وی در میسابقات قهرمانی کشور نوجوانان در بخش بانوان  که فروردین ماه سال 1394 در تهران برگزار گردید با رکورد 37 متر و48 سانتی متر موفق به کسب نایب قهرمانی این مسابقات شد.

کسب مقام قهرمانی پرتاب چکش دختران جوان کشور سال 1394 - تهران با رکورد 39 متر و48 سانتی متر در 15 سالگی