حامد صلاحی-قهرمان نوجوانان کشور درسال 94 پرتاب چکش

حامد صلاحی-قهرمان نوجوانان کشور درسال 94

حامد صلاحی نایب قهرمان پرتاب چکش نوجوانان پسر کشور در سال 1393 با رکورد 53 متر و85 سانتی متر

حامد صلاحی در مسابقات پرتاب چکش نوجوانان کشور که در فروردین ماه سال 1394 در تهران برگزار گردید با رکورد بسیار عالی به میزان 64 متر و11 سانتی متر با اقتدار قهرمان شد.لازم به ذکراست فاصله وی با نفر دوم حدود 15 متر می باشد که این نشان از قدرت بلامنازع وی در این ماده ودر رده سنی نوجوانان کشور می باشد.