کاربر گرامی با ارائه نقطه نظرات خود هیئت دو و میدانی آذربایجان غربی را در جهت ارتقاء کمی وکیفی دو و میدانی استان یاری فرمایید. باتشکر روابط عمومی

ماده 400 متر روزبین جهانی

ماده 400 متر

کسب نشان برنز  ماده ۴۰۰ متر مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان دختر  با زمان یک دقیقه و ۲ ثانیه و ۴۳ صدم ثانیه 18و19 تیرماه سال 1400 - شهرکرد