عید سعید فطر بر تمامی مسلمان جهان مبارک باد.

ماده 400 متر روزبین جهانی

ماده 400 متر

کسب مدال نقره ماده 400 متر مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور جوانان با رکورد 59:48 ثانیه اردیبهشت سال 1401 - اراک

کسب مدال نقره ماده 400 متر مانع مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور جوانان با رکورد 1:09:53 ثانیه اردیبهشت سال 1401 - اراک

کسب مدال طلای  ماده 400*4  متر مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور جوانان با رکورد  4:16:35 دقیقه اردیبهشت سال 1401 - اراک

کسب نشان برنز  ماده ۴۰۰ متر مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان دختر  با زمان یک دقیقه و ۲ ثانیه و ۴۳ صدم ثانیه 18و19 تیرماه سال 1400 - شهرکرد