شهادت پنجمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام محمد باقر علیه السلام برعموم شیعیان تسلیت باد.

مهدی فهیمی مهدی فهیمی

مهدی فهیمی

کسب مقام چهارم پرتاب چکش مسابقات قهرمانی کشور نوجوانان پسر بارکورد ۵۱.۵۹ متر - 15و16 تیرماه سال 1400 - شهرکرد

کسب مقام اول پرتاب دیسک مسابقات نونهالان منطقه یک کشور در تاریخ 1397/05/05 در ارومیه با رکورد 15:02 متر

کسب مقام اول پرتاب دیسک مسابقات نونهالان منطقه یک کشور در تاریخ 1397/06/08 در تبریزبا رکورد 17:16 متر