محسن یاسی کند محسن یاسی کند

محسن یاسی کند

کسب مقام سوم ماده 100 متر مسابقات لیگ نوجوانان و جوانان باشگاه های کشور با رکورد 11:14 ثانیه در تاریخ 1399/07/03 در تهران

رکورد شخصی محسن یاسی کند که در تبریز و زیر نظر آقای دادروان در شهریور ماه سال 1399 در تبریز بدست آورد 10:90 ثانیه بود.