فائزه حسینی-مقام سوم مسابقات کشوری بانوان در سال 1394 پرتاب چکش

فائزه حسینی-مقام سوم مسابقات کشوری بانوان در سال 1394

خانم فائزه حسینی در مسابقات پرتاب چکش قهرمانی کشور بانوان با حد نصاب 35 متر و15 سانتی متر موفق به کسب مقام سوم ومدال برنز گردید.