دعای روز بیست و هشتم ماه مبارک رمضان: اللهمّ وفّر حظّی فیهِ من النّوافِلِ واکْرِمْنی فیهِ بإحْضارِ المَسائِلِ وقَرّبِ فیهِ وسیلتی الیکَ من بینِ الوسائل یا من لا یَشْغَلُهُ الحاحُ المُلِحّین .------------- خدایا زیاد کن بهره مرا در آن از اقدام به مستحبات و گرامى دار در آن به حاضر کردن و یا داشتن مسائل و نزدیک گردان در آن وسیله‌ام به سویت از میـان وسیله‌ها اى آنکه سرگرمش نکند اصرار و سماجت اصرارکنندگان.

سهند نوری سهند نوری

سهند نوری

کسب مقام اول مسابقات المپیاد استعدادهای برتر جوانان کشور در پرتاب چکش در تاریخ 97/11/08 در تهران با رکورد 59:11 متر کسب مقام اول مسابقات لیگ باشگاه های کشور(با تیم پلیمر خلیج فارس ) دررده سنی جوانان د ...

ادامه مطلب

مهدی فهیمی مهدی فهیمی

مهدی فهیمی

کسب مقام اول پرتاب دیسک مسابقات نونهالان منطقه یک کشور در تاریخ 1397/05/05 در ارومیه با رکورد 15:02 متر کسب مقام اول پرتاب دیسک مسابقات نونهالان منطقه یک کشور در تاریخ 1397/06/08 در تبریزبا رکورد 17:1 ...

ادامه مطلب

علی مرادی علی مرادی

علی مرادی

کسب مدال نقره مسابقات بین المللی دو و میدانی جام امام رضا(ع) با رکورد 60متر و 23 سانتی متر در مشهد مقدس - فروردین سال 1400 کسب مدال برنز مسابقات جایزه بزرگ درماده پرتاب چکش با رکورد 63:37 متر - سال 13 ...

ادامه مطلب

علیرضا نصراله زاده علیرضا نصراله زاده

علیرضا نصراله زاده

کسب مقام سوم مسابقات نوجوانان کشور در ماده 1500 متر در تاریخ 1398/04/14 در شهر کرد با رکورد 4:35:43 دقیقه  لازم به ذکر است رکورد شخصی علیرضا نصراله زاده در ماده 1500 متر ، 4:12 دقیقه می باشد.

ادامه مطلب

محسن یاسی کند محسن یاسی کند

محسن یاسی کند

کسب مقام سوم ماده 100 متر مسابقات لیگ نوجوانان و جوانان باشگاه های کشور با رکورد 11:14 ثانیه در تاریخ 1399/07/03 در تهران رکورد شخصی محسن یاسی کند که در تبریز و زیر نظر آقای دادروان در شهریور ماه سال ...

ادامه مطلب

پریناز ابراهیمی پرتاب چکش

پریناز ابراهیمی

قهرمان پرتاب چکش کشور با رکورد 47 متر و17 سانتی متر در تاریخ 1392/02/12 در تهران قهرمان پرتاب چکش لیگ بانوان کشور با رکورد 44 متر و7 سانتی متر -شهریور سال 1394 قهرمان پرتاب چکش لیگ بانوان کشور با رکور ...

ادامه مطلب

هانیه عظیم زاده هانیه عظیم زاده

هانیه عظیم زاده

کسب نایب قهرمانی مسابقات قهرمانی کشور جوانان دختر سال 1394 - تهران با رکورد 4 متر و81 سانتی متر نایب قهرمان مسابقات پرش سه گام جوانان دختر کشور در سال 1393 با رکورد 10 متر ویک سانتی متر

ادامه مطلب

نساء دولخانی نساءدولخانی

نساء دولخانی

کسب مقام هشتم ماده 5000 مترمسابقات بین المللی دو و میدانی جام امام رضا(ع)بارکورد 21:01:61 دقیقه در مشهد مقدس- فروردین سال 1400 کسب مقام سوم مسابقات دو 1500 متر نوجوانان دختر کشور  با رکورد 5 دقیقه و35 ...

ادامه مطلب

اکبر هلالی پرتاب چکش

اکبر هلالی

اکبر هلالی قهرمان پرتاب چکش نوجوانان پسر کشور در سال 1393 با رکورد 54 متر و86 سانتی متراکبر هلالی با رکورد 50 متر و86 سانتی متر موفق به کسب قهرمانی مسابقات زیر 21 سال کشوردر سال 1394  در ماده پرتاب چک ...

ادامه مطلب

شایان حسین زاده شایان حسین زاده

شایان حسین زاده

شایان حسین زاده دونده سلماسی تیم دو و میدانی نونهالان استان در مسابقات نونهالان کشوردر سال 1394  در ماده 400 متر صاحب گردن آویز برنز شد

ادامه مطلب