عید سعید فطر بر تمامی مسلمان جهان مبارک باد.

آیین نامه مبارزه با دوپینگ

فهرست ممنوعه 2015 استاندارد بین المللی

دانلود

داروهای نیرو زا ودوپینگ

دراین بخش با داروهای نیروزا ودوپینگ ومضرات آن آشنا خواهیم شد.

دانلود

انواع مکمل های ورزشی

دراین بخش با انواع مکمل های ورزشی آشنا خواهیم شد.

دانلود

آشنایی با موادنیروزا

در این مطلب با انواع موادنیروزا وفواید ومضرات آن آشنا می شویم

دانلود

آخرین قوانین ومقررات دو ومیدانی

بازنگری در قوانین ومقررات دو ومیدانی

دانلود

آنالیز حرکات دو و میدانی

منبع : سایت فدراسیون دو و میدانی

دانلود

استعدادیابی در ورزش دو و میدانی


دانلود