عید سعید فطر بر تمامی مسلمان جهان مبارک باد.

مربیگری درجه 2 تخصص پرش ها

هیئت دو و میدانی استان آذربایجان غربی براساس مجوز شماره 1337-254 مورخ 1396/05/24 فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد دوره مربیگری در جه 2 تخصصی پرش ها ( ویژه آقایان ) را با شرایط ذیل ...

ادامه مطلب

دوره مربیگری درجه 3 دو و میدانی در سال 1396

هیات دو ومیدانی استان آذربایجان غربی در نظر دارد براساس مجوز صادره از سوی فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به برگزاری دوره مربیگری درجه 3 دو و میدانی در نیمه دوم شهریور ماه  به تفکیک ...

ادامه مطلب

برگزاری دوره مربیگری درجه 3 دو و میدانی

برابر مجوز صادره از سوی فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران وبا هماهنگی اداره کل آموزش وپروش استان دوره مربیگری دو و میدانی درجه 3 رایگان ویژه دبیران ورزش مدارس برای آقایان و بانوان برگزار می ...

ادامه مطلب

دوره مربیگری درجه 2 دو های سرعت

هیئت دو و میدانی استان آذربایجان غربی در نظر داردبر اساس مجوز شماره                              فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به برگزاری دوره آموزشی مربیگری درجه 2 با گرایش دو های ...

ادامه مطلب

کارگاه آموزشی استعدادیابی در دو و میدانی

نا به گزارش کمیته استعدادیابی  ، در راستای ارتقاء دانش مربیان دو و میدانی ، هیئت دو و میدانی استان آذربایجان غربی در نظر دارد کارگاه آموزشی استعدادیابی در دو و میدانی را با حضور مدرس فدراسیون دو و ...

ادامه مطلب

دوره مربیگری درجه 3 دو و میدانی ویژه دبیران ورزش

برابر مجوز صادره از سوی فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران وبا هماهنگی اداره کل آموزش وپروش استان دوره مربیگری دو و میدانی درجه 3 رایگان ویژه دبیران ورزش مدارس برای آقایان و بانوان برگزار می ...

ادامه مطلب

داوری درجه 3

هیئت دو و میدانی استان آذربایجان غربی در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 1318-254 مورخ 16 شهریور ماه سال 1394 ، نسبت به برگزاری دوره داوری درجه 3 را برگزار نماید.لذا علاقمندان می توانند با در دست داشتن ...

ادامه مطلب

آموزش مربیگری درجه 2 باگرایش دو های نیمه استقامت واستقامت

هیئت دو و میدانی استان آذربایجان غربی در نظر داردبر اساس مجوز شماره 2010-254 مورخ 1393/09/23 فدراسیون دو و میدانی جمهوری اسلامی ایران نسبت به برگزاری دوره آموزشی مربیگری درجه 2 با گرایش دو های نیمه اس ...

ادامه مطلب

دوره مربیگری درجه 3 دو و میدانی

 هیات دو ومیدانی استان آذربایجان غربی در نظر دارد در هفته دوم آبان 93 یک دوره کلا س مربیگری درجه 3 آقایان وبانوان در شهرستان ارومیه برگزار نماید.از علا قمندانی که تمایل به شرکت در کلاسها دارند. با احر ...

ادامه مطلب