• /contents/News/d1d16cd7d48f4dd68c29f26a7cbb7e41.jpg

  قضاوت در مورد دوومیدانی را برعهده دلسوزان ورزش می‌گذارم

 • /contents/News/3954166faca24ffba8d36b8de8029a22.jpg

  فهیمی در سمت خود ابقاء شد.

 • /contents/News/b887b28451db4961aec53101134a9796.jpg

  قربانی بعدی انتخابات غیر قانونی این بار رییس هیئت دو و میدانی آذربایجان غربی

 • /contents/News/6841f720da1647ea97417a563fc84aea.jpg

  رییس هیئت دو و میدانی شهرستان ارومیه آسمانی شد

اخبار شهرستان ها « آرشیو »

پیشکسوتان « آرشیو »

مدال آوران « آرشیو »